Lyttesholm Blog

Lyttesholm Blog

Udsigt over Hyllekrog med vindmøllerne ©Tubas

Tilbage til forsiden:
Lyttesholm.dk

Stork ved Lyttesholm

NaturenOprettet af Lars Munk man, maj 20, 2013 12:16:03
Mange trækfugle passerer Hyllekrog-området forår og efterår. En af arterne er hvid stork. Her i foråret 2013 er storke set ved flere lejligheder.

D. 13. og 14. april blev en stork set forskellige steder i Saksfjed-inddæmningen. Den bevægede sig lidt rundt, både ved søen nær pumpestationen og på engene rundt om, og blev også set flyve ud mod selve Hyllekrogtangen.

Højdepunktet var nok da den blev set flyve op og sætte sig i den storkerede som Fugleværnsfonden for en del år siden satte op på taget af Lyttesholm! Den forlod dog hurtigt reden igen, men det er faktisk første gang at en stork er set på redeplatformen. Vi håber selvfølgelig at det ikke bliver sidste gang!

D. 22. april fløj hele tre storke rundt over de nordlige dele af inddæmningen, de har formentlig også været nede på jorden for at raste eller lede efter føde.

D. 28. april blev en stork set trække ind fra Tyskland. Den fortsatte direkte videre nordpå.

D. 16. maj sås hele fem storke. Først en som måske har opholdt sig kortvarigt i indæmningen, den fløj et stykke ud over Hyllekrog. Et par timer senere passerede fire storke over observatøren ved Brunddragene, de fløj ud over havet mod vestsydvest.

D. 18. maj blev tre storke set. Først to yngre fugle som kom nordfra og landede et stykke vest for de små sommerhuse ved Brunddragene. Et kvarter senere fløj de lavt over havet ud mod vindemølleparken "Rødsand 2". De fortsatte i kun 1-10 meters højde over havet, ind mellem nogle af de vestligste vindmøller i mølleparken, og kunne ikke mere ses p.g.a. den lave flyvehøjde.

Senere på dagen gik en stork på en mark ved Lyttesholm. Den lettede og fløj hen over storkeplatformen og fortsatte mod nord, ud af syne.

Alle de nævnte observationer kan findes i fugledatabasen www.dofbasen.dk og her kan man også finde navne på observatørerne.

20.05.2013. Lars Munk (Som desværre ikke selv har set disse storke, men mon ikke der kommer flere forbi?)

  • Kommentarer(1)//blog.lyttesholm.dk/#post2